Lịch công tác tuần 29 năm 2023 (từ 17/7/2023 đến 23/7/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật) 

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 29 THEO NĂM 2023
TUẦN 49 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
17/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Ba
18/7

Sáng
7h30

Nội dung: Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2023.
Thành phần: Trung tâm QPAN-GDTC.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát tại HN lúc 6h00.

Ban Tổ chức Hội thi

Chiều

 

 
Thứ Tư
19/7
Sáng
9h00

Nội dung: Họp về giảng dạy QPAN-GDTC và Kỹ năng mềm.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Đơn vị: Phòng Đào tạo, Viện ĐMST&KTS, Trung tâm QPAN&GDTC, Trung tâm Đào tạo Thái Nguyên.

Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

Thứ Năm
20/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
21/7

Sáng
8h00

Nội dung: Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Thành phần: 
 - Lãnh đạo Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị.
 - Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách 04 CTĐT.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

   

Thứ Bảy
22/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/7

Sáng

   

Chiều