Lịch công tác tuần 27 năm 2023 (từ 03/7/2023 đến 09/7/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật) 

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 27 THEO NĂM 2023
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h30
Nội dung: Họp sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: Đảng ủyBan Giám hiệu; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng các bộ môn.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Hội đồng Trường phiên Quý II năm 2023.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Chủ tịch Hội đồng Trường

Thứ Ba
04/7

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy.
Địa điểm: Cơ quan Đảng ủy khối, số 219 Trần Phú, HĐ, HN.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng HN

Chiều

 

 
Thứ Tư
05/7
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
06/7

Sáng
10h00

Nội dung: Kí kết hợp tác với Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Đông A, British Council Việt Nam.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh (P. Đào tạo); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.An (P.SĐH); ô.Khánh (TT ĐTTVDH); ô.Tuấn (Khoa KHƯD).
Địa điểm: Phòng họp T3- H3.

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Sáu
07/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Bảy
08/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/7

Sáng

   

Chiều