Lịch công tác tuần 26 năm 2023 (từ 26/6/2023 đến 02/7/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật) 

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 26 THEO NĂM 2023
TUẦN 46 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
26/6

Sáng
9h00

Nội dung: Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu con cán bộ viên chức, người lao động đạt thành tích cao năm học 2022-2023.
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn trường; BCH Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị; Tổ trưởng các tổ nữ công và các cháu con cán bộ viên chức người lao động có thành tích cao trong học tập.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.

Ban Nữ Công

Chiều

   

Thứ Ba
27/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
28/6
Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Vụ Tài chính tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: 
 - Trường ĐH Công nghệ GTVT: Ban Giám hiệu; bà Ánh (P.TCKT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB).
 - Vụ Tài chính Bộ GTVT.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 7h00.

Vụ Tài chính

Chiều
13h30

Nội dung: Lễ kí kết hợp tác với Nghiệp đoàn Nishinihon và phỏng vấn sinh viên ngành cơ khí đi thực tập tại Nhật Bản.
Thành phần: PHT Hùng; ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Thanh (P. ĐT); ô.Quang Anh (K.Cơ Khí); ô.Khánh (TT TVDH&VLQT).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
29/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
30/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Bảy
01/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/7

Sáng

   

Chiều