Lịch công tác tuần 25 năm 2023 (từ 19/6/2023 đến 25/6/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 25 THEO NĂM 2023
TUẦN 45 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
19/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Ba
20/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
21/6
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
22/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
23/6

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Hội nghị khoa học Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Thành phần: Các báo cáo viên, giảng viên khoa CSKT.
Khách mời: Đại diện lãnh đạo nhà trường, Trưởng các phòng ban.
Địa điểm: Phòng họp T2H1.

Khoa CSKT

Chiều
13h30
(Hoãn)

Nội dung: Hội nghị tham vấn: “Chính sách phát triển xe đạp, xe máy điện chia sẻ cho Thành phố Hà Nội”.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo nhà trường, phòng KHCN, đại diện UBND HN, sở GTVT, sở XD, sở TC, các viện, trường, doanh nghiệp… các thầy cô và các nhà khoa học có quan tâm tới dự.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Nhóm NC ứng phó BĐKH

Thứ Bảy
24/6

Sáng
9h00

Nội dung: Lễ tuyên dương, khen thưởng sinh viên năm học 2022-2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KHCN&HTQT, KT&ĐBCLĐT, TCKT, HCQT, Viện ĐMST&KTS; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, GVCN-CVHT, Quản sinh VPK, GV quan tâm tới dự và sinh viên theo danh sách triệu tập.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.
 Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/6

Sáng
7h30
(mới)

Nội dung: Khai mạc Lớp tập huấn công tác PCCC và CNCH.
Thành phần:
Theo quyết định của Nhà trường (Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Công an quận Thanh Xuân

Chiều