Lịch công tác tuần 24 năm 2023 (từ 12/6/2023 đến 18/6/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 24 THEO NĂM 2023
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
12/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Ba
13/6

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Trung tâm Đào tạo Thái Nguyên.
Thành phần: Ban Giám hiệu; b.Thu (TCCB); b.Ánh (TCKT); ô.Thanh (ĐT); ô.Đoan, ô.Tuấn (ĐTTC); ô.Quyền (HCQT); ô.Hưng, ô.Đức, b.Thơm (TTĐT TN).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
14/6
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
15/6

Sáng
7h30

Nội dung: Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 (Chương trình Đại hội).
Thành phần: Theo Danh sách đại biểu (Danh sách đại biểu).
Khách mời: Theo Danh sách mời dự.
Địa điểm: Hội Trường lớn Hà Nội.
Ghi chú: TT CNTT-TV, Phòng HCQT chuẩn bị kỹ thuật, CSVC.

Công đoàn Trường

Chiều

   

Thứ Sáu
16/6

Sáng

.

 

Chiều

   

Thứ Bảy
17/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
18/6

Sáng

   

Chiều