Lịch công tác tuần 21 năm 2022 (từ 23/5/2022 đến 29/5/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 21 THEO NĂM 2022
TUẦN 42 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
23/5

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp về tự chủ tài chính và sắp xếp nhà đất.
Thành phần: Hiệu trưởng; b.Ánh (TCKT), ô.Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tại Bộ GTVT.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 13h30.

Vụ Tài chính - Bộ GTVT

Thứ Ba
24/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
25/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
26/5

Sáng

.  

Chiều

 

 

Thứ Sáu
27/5
(Hoãn)
Chuyển lịch họp sang thứ 4 ngày 01/6/2022

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
28/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook