Lịch công tác tuần 17 năm 2022 (từ 25/4/2022 đến 01/5/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 17 THEO NĂM 2022
TUẦN 38 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
25/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Quyết toán ngân sách 2021.
Thành phần: Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; b.Ánh (P.TCKT); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Thanh (P.ĐT); ô.An (P.SĐH); b.Thu (P.TCCB); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB).
Địa điểm: Phòng họp  T3-H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Vụ Tài chính

Chiều

 

 

Thứ Ba
26/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
27/4

Sáng
8h00

Nội dung: Các hoạt động chào mừng tháng Công nhân và kỷ niệm 11 năm đào tạo Đại học.
Thành phần: Toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên toàn Trường.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 6h00.

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều

   

Thứ Năm
28/4

Sáng
9h00
Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Chiều
13h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Chiều
15h00
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
Thành phần: Theo danh sách mời họp (Danh sách đính kèm)

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Chiều
15h45
Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
Thành phần: Theo danh sách mời họp (Danh sách đính kèm)

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Chiều
16h30
Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
Thành phần: Ban chấp hành Đảng ủy.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Bí thư Đảng ủy
Chiều
14h00
Nội dung: Hội thảo "TOEIC Bridge- Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay"
Thành phần: Lãnh đạo 
Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam; Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Dũng (P.ĐT); Ô.Khánh (TTĐT&TVDHVLQT), giảng viên, sinh viên các khoa trong Trường.
Địa điểm: Hội trường lớn
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch. TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật Hội trường
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều
15h30

Nội dung: Làm việc với Quận Thanh xuân về  kiểm tra Công tác GDTC và phong trào TDTT.
Thành phần: b.Sao (CĐ); ô.Thanh (P.ĐT); ô.Vũ (ĐTN); ô.Lý, b.Thơm (K.LLCT-QPAN-GDTC); Bộ môn GDTC Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp T2 - Thư viện.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Sáu
29/4

Sáng
9h00

Nội dung: Kiểm tra Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022.
Thành phần: Đoàn kiểm tra Hội sinh viên Thành phố Hà Nội; Các đồng chí Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên Trường
.
- Mời dự: Đảng ủy Trường; Ban Giám hiệu; Đại diện Phòng Đào tạo; ô.Vũ (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hội sinh viên

Chiều

 

 

Thứ Bảy
30/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
01/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook