Lịch công tác tuần 16 năm 2022 (từ 18/4/2022 đến 24/4/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 16 THEO NĂM 2022
TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
18/4

Sáng
9h00

Nội dung: Họp tại Bộ GTVT (Về phương án sân bóng Gia Lâm).
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; PHT Hùng; ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB).
Địa điểm: Phòng họp - Bộ GTVT.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 8h15.

Bộ GTVT

Chiều

 

 

Thứ Ba
19/4

Sáng
9h00

Nội dung: Triển khai các nội dung của đoàn kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Đoàn Kiểm tra, Thanh tra

Chiều
14h00

Nội dung:  Họp rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.
- Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy trườngBí thư ĐBBP; Chi bộ toàn trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3-H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy
Thứ Tư
20/4

Sáng

.

 

Chiều

   

Thứ Năm
21/4

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Sáu
22/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
23/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/4

Sáng

 

 

Chiều