Lịch công tác tuần 15 năm 2021 (từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)


Lịch công tác tuần 15 năm 2021 (từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 15 THEO NĂM 2021
TUẦN 36 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
05/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp về đầu tư công.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô Trinh (KHCN-HTQT); ô Hiếu (QLĐT-XDCB); bà Ánh (TCKT); ô Quyền (HCQT); ô Thanh, ô Dũng (ĐT); ô Thắng (TTCNTT-TV); ô Thế Anh, ô Ngọc, ô Hải (Tổ XLQT).
Mời dự: Chủ tịch HĐT; thư ký HĐT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h30

Nội dung: Họp chuẩn bị TVTS năm 2021 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thành phần: Ông Thanh, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ông Trinh (KHCN&HTQT); ô Thắng, ô Tùng (TTCNTT); Ô Quyền (HCQT); Ông Hưng (CNTT); Ông Quang Anh (Khoa Ck); Bà Lê (Khoa KTVT); Bà Hương (Khoa CT); Ông Ánh (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Ba
06/4

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với khoa CNTT, TTCNTT-TV.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô Thanh (P.ĐT); ô Trinh (P.KHCN-HTQT); bà Thu (TCCB); lãnh đạo khoa, bộ môn và cán bộ, giảng viên không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   
Thứ Tư
07/4

Sáng
8h30

Nội dung: Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ tại các Trung tâm trực thuộc Trường.
Thành phần: Lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Trường; bà Ánh, bà Điệp, bà Sơn (TCKT); Ô Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Sáng
10h00
Nội dung: Làm việc về công tác sửa chữa nhà A6.
Thành phần: Ô Tiến, ô Thành (TT CNCK); Ô Thắng (TT CNTT); Ô Quyền (HCQT); Ô Hiếu (QLĐT&XDCB)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị nội dung báo cáo.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Thứ Năm
08/4

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với các nhóm nghiên cứu.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Hùng, ô Trinh (KHCN-HTQT); các nhóm nghiên cứu.
P. KHCN-HTQT thông báo các nhóm và chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Hội đồng phê duyệt đề xuất đề tài các cấp năm 2021.
Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
09/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
10/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/4

Sáng

 

 

Chiều