Lịch công tác tuần 13 năm 2022 (từ 28/03/2022 đến 03/4/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 13 THEO NĂM 2022
TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
28/
3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
29/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Giao ban tháng 3/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Họp trực tuyến.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Thứ Tư
30/3

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
31/3

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
01/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
02/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
03/4

Sáng

 

 

Chiều