Khoa Luật - Chính trị tổ chức hội thảo khoa học về Nghiên cứu và vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở UTT

Ngày 16/11, Khoa Luật – Chính trị Trường ĐH Công nghệ GTVT tổ chức hội thảo về Nghiên cứu và vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường ĐH Công nghệ GTVT”.

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao khả năng chuyên môn cũng như tuyên thông qua tác phẩm để nhận thức, tuyên truyền, học tập, hiểu đúng, sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tham dự chương trình có TS. Ngô Thị Thanh Hương – Trưởng phòng KHCN&HTQT; TS. Phạm Văn Tân – Trưởng Khoa Luật – Chính trị, các nhà khoa học và các thầy, cô giáo trong Khoa đến dự.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, tham luận của TS. Vũ Thị Kiều Ly đã giới thiệu nội dung tổng quan về tác phẩm gồm 29 bài viết của Tổng Bí Thư và nêu lên một số định hướng giá trị vận dụng cụ thể vào giảng dạy các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu có mặt tham gia trao đổi tích cực như về các vấn đề: bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến; vấn đề ngoại giao cây tre; thời cơ và thách thức trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề về an sinh xã hội trong thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Hội thảo là diễn đàn giao lưu, trao đổi học thuật, giúp các thầy, cô giáo có cơ hội được hiểu rõ hơn những chỉ dẫn, định hướng trong tác phẩm của đồng chí Bí thư để tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, bản lĩnh chính trị và kiên định mục tiêu lý tưởng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chính trị.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Khoa Luật – Chính trị