Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 02/7, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời phân tích, đánh giá những hạn chế còn tồn tại, từ đó đề ra những giải pháp mang tính đột phá để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra cho những tháng cuối năm 2024.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng Nhà trường; TS.Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thu Sao, Chủ tịch Công đoàn Trường; TS. Hoàng Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên; TS. Vương Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Quốc phòng An ninh - Giáo dục thể chất cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ Môn, Viện và Trung tâm ở các cơ sở đào tạo đến dự.

Tại Hội nghị, đại diện tập thể Lãnh đạo Nhà trường đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Nhà trường trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực: Về công tác tư tưởng, tinh thần, thái độ làm việc; công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm; công tác tuyển sinh, đào tạo, kiểm định, bảo đảm chất lượng đào tạo và công tác sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng đào tạo; công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác tài chính; công tác Đoàn thể và phục vụ cộng đồng.

Theo đánh giá, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản được hoàn thành với nhiều dấu ấn như đã đổi mới sắp xếp một số đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tuyển dụng được đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng năng lực đào tạo, mở và duy trì ngành nghề; xây dựng vị trí việc làm gắn với phân cấp phân quyền, trách nhiệm giải trình tới từng cá nhân đơn vị. Hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo và đổi mới chương trình đào tạo, phát triển ngành nghề có nhiều đột phá tiến bộ so với nhiều thời kỳ trước đây; công tác tuyển sinh có nhiểu đổi mới cải tiến; cơ sở vật chất được tăng cường mở rộng về diện tích đất tại Hà Nội; đời sống thu nhập của VC-NLĐ được nâng cao; người học có nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo (NCKH-ĐMST)...

Bên cạnh các thành tích đạt được, đại diện tập thể Lãnh đạo Nhà trường đã đưa ra nhiều hạn chế còn tồn tại trong các hoạt động của Nhà trường về công tác tư vấn và tuyển sinh; công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng; hoạt động KHCN-ĐMST... và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các đại biểu tham dự.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Nhà trường đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch – tài chính, công tác kế toán để nâng cao hiệu quả dòng tiền, từng bước thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo yêu cầu của Chính phủ về vị trí việc làm và nâng cao đời sống CBGV, NLĐ; tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh đạt yêu cầu của Đề án tuyển sinh đã được phê duyệt, đảm bảo số lượng, chất lượng đề ra; đẩy mạnh hoạt động KHCN-HTQT- ĐMST gắn với hoạt động đào tạo của Nhà trường, trong đó tập trung chú trọng vào người học; thực hiện hoàn thành các dự án xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất (Khởi công xây nhà 11 tầng, hoàn thiện khu nhà lưu trú 3 tầng, cải tạo khuôn viên Nhà trường, từng bước triển khai cơ sở vật chất cho khu đất mới tại Hà Nội, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và HTQT…); Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng các chương trình, kế hoạch thi đua gắn với Kỷ niệm 80 năm Thành lập Trường vào 25 tháng 11 năm 2025.

Trường Đại học Công nghệ GTVT