Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác Công đoàn Trường năm 2019, Ban Nữ công xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con CB-VC-NLĐ Nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

- Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực và bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đối với công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức

- Hình thức: Tùy theo điều kiện của phân hiệu, cơ sở đào tạo để lựa chọn tổ chức các chương trình giao lưu, vui chơi, biểu diễn văn nghệ và phá cỗ Trung thu cho phù hợp.

- Thời gian: Phân hiệu, cơ sở đào tạo chủ động lựa chọn tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 5-13/9/2019.

- Địa điểm: Tại các phân hiệu, cơ sở đào tạo của Nhà trường.

3. Kinh phí tổ chức

- Quà tặng Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng được lấy từ nguồn kinh phí của Nhà trường theo mức chi qui định của Qui chế chi tiêu nội bộ.

- Kinh phí tổ chức chương trình Tết Trung thu được lấy từ nguồn kinh phí Công đoàn và xin hỗ trợ một phần từ Nhà trường.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban Nữ công các cơ sở, phân hiệu đào tạo, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình Tết Trung thu và phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện.

- Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí theo kế hoạch.

- Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho tổ chức chương trình.