Thông báo số 2 của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:

GS. TSKH. Phạm Văn Lang (Chủ tịch Câu lạc bộ)

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long (Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

Phó Trưởng ban

TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

Trưởng các Phân ban khoa học

GS.TS. Vũ Đức Lập

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

PGS. TS. Vũ Ngọc Khiêm

Trường Đại học Công nghệ GTVT

GS.TS. Lê Anh Tuấn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS. TS. Phạm Văn Sáng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Chu Văn Đạt

Học viện Kỹ thuật Quân sự

TS. Đoàn Yên Thế

Trường Đại học Thủy Lợi

PGS. TS. Nguyễn Đại An

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban Thư ký Hội nghị

TS. Ngô Quốc Trinh

Trường Đại học Công nghệ GTVT

TS. Nguyễn Quang Anh

Trường Đại học Công nghệ GTVT

TS. Phạm Thái Bình

Trường Đại học Công nghệ GTVT

TS. Bùi Văn Trầm

Trường Đại học Công nghệ GTVT

TS. Tạ Tuấn Hưng

Trường Đại học Công nghệ GTVT

ThS. Vũ Duy Tùng

Trường Đại học Công nghệ GTVT

 

THÔNG BÁO SỐ 2
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC LẦN THỨ XV

Hội nghị Khoa học & Công nghệ Cơ khí - Động lực là diễn đàn thường niên của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học thuật, hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy sự phát triển của ngành Cơ khí Động lực cũng như hình thành những hướng nghiên cứu mới. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ XV tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ GTVT với các nội dung sau:

  • Trao đổi kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực;
  • Đề xuất, thảo luận về định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực giai đoạn 2020-2025;
  • Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc các Trường, Viện nghiên cứu, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Các báo cáo khoa học trình bày tại Hội nghị có chất lượng đảm bảo sau khi phản biện sẽ được in trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số Đặc biệt (được tính điểm bởi Hội đồng GSNN).

Thời hạn nộp báo cáo:

- Nộp tóm tắt bài báo                                      : Trước 31/6/2022

- Nộp toàn văn bài báo                                    : Trước 8/8/2022

- Thông báo kết quả phản biện                       : Trước 30/9/2022

- Nộp toàn văn bài báo sau phản biện            : Trước 15/10/2022

Hình thức nộp báo cáo:

Báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và đăng ký tham dự Hội nghị trực tiếp qua địa chỉ e-mail của Hội nghị: Email:  hnckdl15@utt.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ban Thư ký Hội nghị: TS. Phạm Thái Bình

Địa chỉ:  Trường Đại học Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc- Trường Đại học Công nghệ GTVT, Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0964.628.809       E-mail: binhpt@utt.edu.vn

CÁC PHÂN BAN CỦA HỘI NGHỊ

Cơ khí giao thông - Hàng hải

Cơ khí - Cơ điện tử - Vật liệu

Động cơ và năng lượng mới

Động lực học ô tô

Xe chuyên dụng và máy công trình

Mô phỏng số - Kết cấu mới

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Ngày Thứ Nhất:

  • Tham quan Trường Đại học Công nghệ GTVT;
  • Giao lưu văn thể giữa các đơn vị;
  • Tổng kết và liên hoan thân mật.

Ngày Thứ Hai:

  • Đăng ký và đón tiếp đại biểu.
  • Khai mạc Hội nghị khoa học - Phiên toàn thể
  • Báo cáo tại các phân ban khoa học.
  • Bế mạc Hội nghị - Liên hoan thân mật.

* Hội viên CLB tham dự không phải nộp lệ phí đăng bài.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc- Trường Đại học Công nghệ GTVT, Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Share on facebook