Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức danh trong

Hội đồng trường

1

Vũ Ngọc Khiêm

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng

2

Dương Thị Ngọc Thu

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Thư ký Hội đồng

3

Nguyễn Hoàng Long

Phó Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng 

Thành viên Hội đồng

4

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Hiệu trưởng

Thành viên Hội đồng

5

Nguyễn Văn Lâm

Phó Hiệu trưởng

Thành viên Hội đồng

6

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán

Thành viên Hội đồng

7

Lê Thu Sao

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên Hội đồng

8

Ngô Quốc Trinh

Trưởng Phòng KHCN- HTQT

Thành viên Hội đồng

9

Ngô Thị Thanh Hương

Trưởng Khoa Công trình

Thành viên Hội đồng

10

Hoàng Thị Hồng Lê

Trưởng Khoa Kinh tế vận tải

Thành viên Hội đồng

11

Trần Hà Thanh

Trưởng Phòng đào tạo

Thành viên Hội đồng

12

Nguyễn Cao Hiến

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên Hội đồng

13

Phạm Văn Duân

UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Hà Nội

Thành viên Hội đồng

14

Bùi Hồng Sơn

Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Thành viên Hội đồng

15

Phùng Công Dũng

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Thành viên Hội đồng

16

Tô Nam Toàn

Vụ trưởng Vụ KHCN, Môi trường, Hợp tác quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thành viên Hội đồng

17

Nguyễn Đình Trọng

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam

Thành viên Hội đồng

18 Nguyễn Ngọc Sơn Vụ trưởng Vụ phục vụ giám sát, Văn phòng Quốc hội Thành viên Hội đồng
19 Đỗ Thị Hương Thanh Giảng viên Bộ môn chuyên ngành, cơ sở đào tạo Thái Nguyên Thành viên Hội đồng
Share on facebook