Liên thông - VB2 - VHVL
Thông báo tuyển sinh Đào tạo Cao đẳng Nghề năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng...

Thời gian, sơ đồ phòng thi Tuyển sinh liên thông 2015

Nhà trường thông báo tới các thí sinh thời gian thi các môn và sơ đồ phòng thi tuyển...

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Giới thiệu các ngành nghề đào tạo năm 2015

Trường Đại học Công nghệ GTVT giới thiệu thông tin các ngành nghề đào tạo và điểm...