Ngành Công trình

Ngành quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trong quá trình sản xuất, chế tạo ra một sản phẩm bất kì thì khâu quản lý chất...

Hệ thống Thông tin xây dựng (BIM)

“Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các thành quả...

Ngành Quy hoạch và kỹ thuật GTVT

“Để phát triển đô thị bền vững thì xây dựng và phát triển đô thị thông minh là...

Ngành CNKT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Ngành CNKT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp học 4,5 năm và cấp bằng Kỹ sư

Ngành CNKT môi trường trong xây dựng công trình giao thông

Ngành CNKT môi trường trong xây dựng công trình giao thông học những gì và làm gì sau khi...

Ngành CNKT xây dựng Cảng - Đường thủy và Công trình biển

Ngành CNKT xây dựng Cảng - Đường thủy và Công trình biển là gì?

Ngành CNKT xây dựng đường sắt và Metro

Ngành CNKT xây dựng đường sắt và Metro là gì? Ra trường làm gì?

Ngành CNKT Xây dựng Cầu đường bộ

Ngành Xây dựng Cầu đường bộ là gì? Học xong ra làm gì?

CNKT xây dựng Cầu Đường bộ (học tiếng Anh)

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý...