MỘT NGÀY HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


MỘT NGÀY HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

01/09/2016

MỘT NGÀY HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

CỦA SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

TẠI TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

1. Thực hiện quản lý học viên theo 2 mùa:

Mùa hè từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 10,

Mùa đông từ 1 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau
Dù mùa nào thì cũng thực hiện theo 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần
2. Mười một chế độ trong ngày
          1. Treo quốc kỳ hàng ngày               7. Bảo quản vũ khí, trang bị
          2. Báo thức                                        8. Thể thao, tăng gia sản xuất
          3. Thể dục sáng                                 9. Đọc báo, nghe tin
          4. Kiểm tra sáng                                10. Điểm danh, điểm quân số
          5. Học tập                                          11. Ngủ nghỉ
          6. Ăn uống
3. Ba chế độ trong tuần
         
1. Chào cờ, duyệt đội ngũ
          2. Thông báo chính trị
          3. Tổng vệ sinh doanh trại
4. Để thực hiện các chế độ đó thì 1 ngày làm việc của 1 người học viên như sau
Chế độ treo quốc kỳ thường do trực ban của đơn vị thực hiện
4.1. Thời gian biểu 1 ngày làm việc
- 5 giờ Báo thức, hiệu lệnh bằng nhạc hiệu trên loa của đơn vị
- 5 giờ 15 Thể dục sáng, từ 10 đến 20 phút do chỉ huy đơn vị duy trì theo đội hình trung đội hoặc đại đội Sau khi thể dục xong là thực hiện công việc gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đơn vị
- 5 giờ 45 Ăn sáng, hiệu lệnh là còi của trực ban đơn vị, đi ăn tập trung theo đội hình trung đội hoặc đại đội để đi. Lúc tân binh thường phải đi đều, vừa đi vừa hát nữa
- 6 giờ 15 Kiểm tra sáng
- 6 giờ 30 chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị học tập, huấn luyện và đi đến nơi học tập huấn luyện, lúc đi thường đi đều và vừa đi vừa hát.
- 6 giờ 45 đến 11giờ thời gian học tập huấn luyện buổi sáng. Hiệu lệnh là nhạc hiệu
- 11 giờ ăn trưa
- 11giờ 30 nghỉ trưa
- 13 giờ 45 báo thức chiều
- 13 giờ 45 chuẩn bị đi học tập, huấn luyện chiều
- 14 giờ đến 17 giờ học tập huấn luyện buổi chiều
- 17 giờ đến 18 giờ bảo quản vũ khí trang bị, thể thao, ...

- 18 giờ Ăn chiều
- 18 giờ 30 sinh hoạt tổ đoàn kết, lúc tân binh thường học hát
- 18 giờ 45 đọc báo, nghe tin
- 19 giờ Xem Thời sự Đài THVN
- 20 giờ 45 điểm danh, điểm quân số, hiệu lệnh Nhạc hiệu, còi trực ban
- 21 giờ 30 tắt đèn, ngủ nghỉ
                                                                                               BỘ MÔN