Liên thông - VB2 - VHVL

Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2, hình thức đào tạo chính quy

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ...

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa...

Điểm trúng tuyển Đại học liên thông hệ Chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển Đại học liên thông hệ...

Thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2016

Thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Công nghệ GTVT là Cơ sở Đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Ngày 09/5/2016 Trường Đại học Công nghệ GTVT nhận được Giấy chấp thuận Cơ sở đào...

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành GTVT

Thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành GTVT

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ Chính quy năm 2016

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh Đại học liên thông...

Thông báo Tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

Để tạo điều kiện cho sinh viên đang học tập, đã ra trường và đi làm nâng cao kiến...

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Cao đẳng Nghề năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng...

Thời gian, sơ đồ phòng thi Tuyển sinh liên thông 2015

Nhà trường thông báo tới các thí sinh thời gian thi các môn và sơ đồ phòng thi tuyển...

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số...