Tuyển sinh đại học liên thông năm 2021

Tuyển sinh đại học liên thông năm 2021

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Địa điểm đào tào: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

3. Các ngành tuyển sinh:

- Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã D510104

- Kế toán doanh nghiệp

Mã D340301

- CNKT Công trình xây dựng

Mã D510102

- Quản trị kinh doanh

Mã D340101

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Mã D510205

- Kinh tế xây dựng

Mã D840301

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã D510201

- Khai thác vận tải

Mã D840101

4. Thời gian đào tạo:

  • Khối ngành Kinh tế: 1,5 năm
  • Khối ngành Kỹ thuật: 2,0 năm

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 215 chỉ tiêu

6. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Đại học, Cao đẳng khác có cùng khối ngành đào tạo.

     (Thí sinh các trường khác không cùng chương trình học của trường được học bổ sung kiến thức để đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo).

7.  Thời gian tuyển sinh và nhận hồ sơ:

  • - Nhận hồ sơ tại 3 cơ sở đào tạo của Trường: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
  • - Thời gian xét tuyển: 04 đợt (Tháng 3, 5, 8, 12)

  8. Điểm trúng tuyển: Lấy kết quả  điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu với từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của Trường.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển, sử dụng kết quả học tập 2 môn Cơ sở ngành và chuyên ngành ở trình độ Cao đẳng (có phụ lục đính kèm).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

  • - Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • - Bản sao công chứng : Bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập trình độ cao đẳng

(Mẫu hồ sơ đính kèm trên website của Trường tại địa chỉ www.utt.edu.vn)

IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

- Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 25/01/2021 ÷ 31/12/2021 tại 3 cơ sở đào tạo của Trường

  •  + Tại Cơ sở đào tạo Hà Nội:  Phòng 102 – Nhà H2.  ĐT: 02438548718.         
  •  + Tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên:  Phòng 204 – Nhà B3. ĐT: 0211 3712296. 
  •  + Tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên:    Phòng Đào tạo.  ĐT: 0208 3856545.

 - Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin tuyển sinh, điểm trúng tuyển, thời gian nhập học công bố trên Website của Trường tại địa chỉ: http://www.utt.edu.vn