Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng liên thông Hệ chính quy năm 2019

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng liên thông Hệ chính quy năm 2019

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Các ngành đào tạo

 Trinh độ đại học

- Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã D510104

- CNKT Công trình xây dựng

Mã D510102

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Mã D510205

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã D510201

- Kế toán doanh nghiệp

Mã D340301

- Quản trị kinh doanh

Mã D340101

- Kinh tế xây dựng           

Mã D840301

- Khai thác vận tải              

Mã D840101

  Trình độ Cao đẳng

- Công nghệ kỹ thuật giao thông            Mã C510104

2. Thời gian đào tạo:

Trình độ đại học: Khối ngành Kinh tế: 1,5 năm; Khối ngành Kỹ thuật: 2.0 năm

Trình độ cao đẳng: 1,5 năm

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Đại học liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Đại học, Cao đẳng khác có cùng ngành đào tạo.

- Cao đẳng liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường khác có cùng ngành đào tạo.

 (Thí sinh các trường khác không cùng chương trình học của trường được học bổ sung kiến thức để đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo).

5.  Thời gian tuyển sinh và nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ tại 3 cơ sở đào tạo của Trường: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Thời gian xét tuyển: 04 đợt (Tháng 3, 5, 8, 12)

6. Điểm trúng tuyển: Lấy kết quả  điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu với từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của Trường.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

   - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển ( Sử dụng kết quả học tập 2 môn Cơ sở ngành và chuyên ngành ở trình độ Cao đẳng, TCCN), Cụ thể:

1

Ngành đào tạo

Môn xét tuyển

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Cơ học đất

Kỹ thuật thi công

2

CNKT Công trình xây dựng

Cơ học đất

Kỹ thuật thi công

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Lý thuyết ô tô

Chẩn đoán kỹ thuật ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Chuyền động Máy XD

Chẩn đoán BDKT Máy XD

5

Kế toán doanh nghiệp

Kinh tế vi mô

Kế toán doanh nghiệp

6

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

Quản trị doanh nghiệp

7

Kinh tế xây dựng           

Kinh tế học

Kinh tế đầu tư

8

Khai thác vận tải              

Kinh tế vận tải

Tổ chức chạy tầu

(Các môn xét tuyển các ngành, áp dụng cho cả hai hệ đại học và cao đẳng liên thông)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

- Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Bản sao công chứng : Bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

    ( Mẫu hồ sơ đính kèm)

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 - Tại Cơ sở đào tạo Hà Nội: Phòng 103 – Nhà H3.  ĐT: 02438548718.         

 - Tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: Phòng 204 – Nhà B3. ĐT: 0211 3712296. 

 - Tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phòng Đào tạo.  ĐT: 0280 3856545 .

Thông tin tuyển sinh, điểm trúng tuyển, thời gian nhập học công bố trên Website của Trường tại địa chỉ: http://www.utt.edu.vn