Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015


Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015, như sau:

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Địa điểm đào tạo: Tại cơ sở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.
3. Chỉ tiêu, môn thi tuyển sinh:

 Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Môn thi tuyển sinh

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

GTA

         

I. Các ngành đào tạo đại học liên thông:

           

1. Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

D510104

200

     

CNKT xây dựng cầu đường bộ

     

Toán học

Cơ học đất

Kỹ thuật thi công

2. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

 

D510102

90

     

CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

     

Toán học

Cơ học đất

Kỹ thuật thi công

3. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

90

Toán học

Lý thuyết

ô tô

Chẩn đoán kỹ thuật ô tô

4. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

       

CNKT cơ khí máy xây dựng

   

50

Toán học

Truyền động MXD

Chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật MXD

5. Kế toán

 

D340301

180

     

Kế toán doanh nghiệp

     

Toán học

Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

Kế toán tài chính

6. Quản trị kinh doanh

 

D340101

40

     

Quản trị doanh nghiệp

     

Toán học

Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

Quản trị tài chính doanh nghiệp

7. Kinh tế xây dựng

 

D580301

 50

Toán học

Kinh tế học

Kinh tế đầu tư

8. Khai thác vận tải

 

D840101

40

     

Khai thác vận tải đường sắt

     

Toán học

Kinh tế vận tải đường sắt

Tổ chức chạy tàu

II. Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông:

           

1. Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

C510104

40

     

CNKT xây dựng cầu đường bộ

     

Toán học

Cơ học đất

Kỹ thuật thi công cầu, đường

2. Kế toán

 

C340301

40

     

Kế toán doanh nghiệp

     

Toán học

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

 

4. Thời gian đào tạo: Khối ngành Kinh tế: 1,5 năm; Khối ngành Kỹ thuật: 2,0 năm 
5. Đối tượng tuyển sinh: 
- Hệ Đại học liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy của trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Đại học, Cao đẳng khác có cùng chuyên ngành đào tạo. 
- Hệ Cao đẳng liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN hệ chính quy của trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Cao đẳng, TCCN khác có cùng chuyên ngành đào tạo.
(Thí sinh các trường khác không cùng chương trình học của trường phải học bổ sung kiến thức để đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo). 
6. Hồ sơ đăng ký dự thi: 
- Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
- Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm. (Mẫu hồ sơ đính kèm tại website www.utt.edu.vn) 
7. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: 
- Đợt 1: 
           + Nhận hồ sơ tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/5/2015 đến 17 giờ ngày 05/7/2015. 
           +Thời gian thi: Dự kiến ngày 01, 02/8/2015 
- Đợt 2: Nếu còn chỉ tiêu dự kiến tổ chức tuyển sinh vào tháng 10/2015. 
8. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
9. Điểm trúng tuyển: Xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của trường.
10. Địa chỉ và điện thoại liên hệ: 
Tại cơ sở Hà Nội: Nhận hồ sơ tại Phòng 102 – Nhà H2; ĐT:0438548718 
Tại cơ sở Vĩnh Phúc: Nhận hồ sơ tại Phòng 204 Nhà B3. (Hội trường lớn) ĐT: 02113712296. 
Tại cơ sở Thái Nguyên: Nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo; ĐT: 02803846545. 
Thông tin tuyển sinh, điểm thi, điểm trúng tuyển, thời gian nhập học công bố trên Website http://www.utt.edu.vn