Tuyển sinh đại học liên thông đợt 1 năm 2022

Tuyển sinh đại học liên thông đợt 1 năm 2022

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH

  1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

  2. Địa điểm đào tào: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

  3. Các chuyên ngành tuyển sinh:

STT

Các chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Xây dựng cầu đường bộ

7510104

2

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7510102

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

7510205

4

Cơ khí máy xây dựng

Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro

7510201

5

Kế toán doanh nghiệp

7340301

6

Quản trị kinh doanh

7340101

7

Kinh tế xây dựng

7580301

8

Quản lý, điều hành vận tải đường sắt

7840101

  4. Thời gian đào tạo:

Trình độ đại học: Khối ngành Kinh tế: 1,5 năm; Khối ngành Kỹ thuật: 2,0 năm

  5. Chỉ tiêu tuyển sinh:

  6. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Đại học, Cao đẳng khác có cùng khối ngành đào tạo.

     (Thí sinh các trường khác không cùng chương trình học của trường được học bổ sung kiến thức để đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo).

  7.  Thời gian tuyển sinh và nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ tại 3 cơ sở đào tạo của Trường: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

- Thời gian xét tuyển: Liên tục hàng tháng

  8. Điểm trúng tuyển: Lấy kết quả điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu với từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của Trường.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển, sử dụng kết quả học tập 2 môn Cơ sở ngành và chuyên ngành ở trình độ Cao đẳng (có phụ lục đính kèm).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

- Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập trình độ cao đẳng

    (Mẫu hồ sơ đính kèm hoặc liên hệ theo số điện thoại: Hà Nội:0243.8548718; Vĩnh Yên: 0211.3712296; Thái Nguyên: 0280.3856545))

IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

- Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2022 ÷ 25/12/2022 tại 3 cơ sở đào tạo của Trường

 + Tại Cơ sở đào tạo Hà Nội:  Phòng 102 – Nhà H2.  ĐT: 02438548718.         

 + Tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên:  Phòng 204 – Nhà B3. ĐT: 0211 3712296. 

 + Tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên:       Phòng Đào tạo.  ĐT: 0208 3856545.

 - Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin tuyển sinh, điểm trúng tuyển, thời gian nhập học công bố trên Website của Trường tại địa chỉ: http://www.utt.edu.vn

 

PHỤ LỤC CÁC MÔN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

(Kèm theo Thông báo tuyển sinh Số:          /TB-ĐHCNGTVT  ngày      tháng     năm 2022 của Hiệu trưởng Tường Đại học Công nghệ GTVT)

TT

Ngành đào tạo

Môn xét tuyển

(Một môn trong các môn cơ sở ngành và chuyên ngành)

Mã ngành

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Xây dựng cầu đường bộ

7510104

- Cơ học đất

- Nền móng

- Địa kỹ thuật

- Địa chất-cơ học đất

- Kỹ thuật thi công

- Xây dựng cầu, xây dựng đường

- Thi công nền đường; Thi công mố trụ cầu, thi công kết cấu nhịp cầu

2

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7510102

- Cơ học đất

- Nền và móng

- Địa kỹ thuật

- Địa chất-cơ học đất

- Kỹ thuật thi công

- Kỹ thuật xây dựng

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

7510205

- Lý thuyết ô tô

- Cấu tạo ô tô

- Động cơ đốt trong

- Chẩn đoán kỹ thuật ô tô

- Hệ thống điện, điện tử trên ô tô

- Kiểm định kỹ thuật ô tô

4

Cơ khí Máy xây dựng

 

 

7510201

Chuyển động máy xây dựng

- Chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật Máy xây dựng

Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro

-Động cơ đốt trong

-Sức kéo đoàn tàu

- Hãm đoàn tàu

-Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy

- Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa toa xe

5

Kế toán doanh nghiệp

7340301

-Kinh tế vi mô

-Nguyên lý thống kê

- Lý thuyết tiền tệ

- Kế toán doanh nghiệp

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán quản trị

6

Quản trị kinh doanh

7340101

-Kinh tế vi mô

- Quản trị học

- Lý thuyết tiền tệ ( Lý thuyết tài chính kế toán)

- Tài chính tiền tệ

 

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị nhân sự

- Quản trị tài chính

-Quảntrị marketing

- Quản trị chất lượng

- Quản trị sản xuất

7

Kinh tế xây dựng           

7580301

-Kinh tế học

- Xây dựng cầu

- Xây dựng đường

- XD dân dụng và công nghiệp

- Kinh tế đầu tư

-Định giá(Dự toán)

- Định mức kinh tế kỹ thuật

- Tài chính doanh nghiệp

8

Quản lý, điều hành vận tải đường sắt         

7840101

Kinh tế vận tải

Tổ chức chạy tầu