Đại học chính quy
Thông báo Tuyển sinh các lớp đào tạo bằng tiếng nước ngoài năm 2015

Nhằm đào tạo các kỹ sư, cử nhân tài năng có kiến thức chuyên môn giỏi; có kỹ...

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành hệ Cao đẳng năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào...

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành hệ Đại học năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào...

Thông báo Tuyển sinh lớp dự bị đại học và dự bị thạc sĩ tại Pháp năm học 2015 - 2016

Căn cứ thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và các trường đại...

Toàn cảnh kỳ thi THPT quốc gia 2015

Sáng nay, sĩ tử cả nước đã làm xong thủ tục dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Ngày...

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh vào các hệ đào...

Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015