Ngành Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

Ngành Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Hạ tầng giao thông đô thị thông minh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng; có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên sâu về Hạ tầng giao thông đô thị thông minh; có năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công, khai thác hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông đô thị thông minh; có kỹ năng tin học, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành thành thạo.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư tư vấn tại các Công ty tư vấn thiết kế, giám sát;

- Kỹ sư thi công trong các Công ty xây dựng, sửa chữa, tăng cường công trình giao thông;

- Làm việc trong các cơ quan quản lý như: Ban quản lý dự án; Trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình giao thông; Phòng ban chức năng về tổ chức quản lý giao thông đô thị; Cơ quan quản lý giao thông đô thị như Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị của các Thành phố; Trung tâm đèn tín hiệu, phòng quản lý đô thị của UBND các quận huyện;

- Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu, giáo dục đào tạo về giao thông vận tải như các Viện nghiên cứu trực thuộc bộ Giao thông Vận tải, Viện nghiên cứu chuyên ngành giao thông vận tải; Giảng viên giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề giao thông vận tải.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Kiến thức

Bắt buộc

(TC)

Tự chọn

(TC)

Khối lượng 

(Tín chỉ)

1. Kiến thức giáo dục đại cương

41

4

45

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

103

10

123

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

35

4

39

2.2.  Kiến thức ngành

43

6

49

2.3. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

9

 

9

2.4. Thực tập tốt nghiệp

8

 

8

2.5.  Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

Tổng số

144

14

158

Giáo dục thể chất

4

 

4

Giáo dục quốc phòng-an ninh

9

 

9

 

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc  024.38547536
  • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
  • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc  0208.3746089