Thông tin đào tạo đầu khóa dành cho sinh viên K74

Thông tin đào tạo đầu khóa dành cho sinh viên K74

Nhà trường thông báo một số nội dung về Thông tin đào tạo đầu khóa dành cho sinh viên K74, các em cần nắm rõ:

I. Tài khoản của sinh viên trên hệ thống quản lý qldt.utt.edu.vn và ứng dụng EMS

- Theo quy định của Nhà trường, mọi thông tin (kết quả học tập, lịch thi, danh sách thi, kế hoạch đào tạo, thông tin học phí và các hoạt động sinh viên...) trong suốt quá trình học tập sẽ được cập nhật qua hệ thống cổng thông tin qldt.utt.edu.vn và App EMS sinh viên trên điện thoại di động.

 ==> Do đó, các em cần ghi nhớ Tên đăng nhập (Mã sinh viên), mật khẩu đăng nhập lần đầu (ngày tháng năm sinh - mm/dd/yyyy). Ngay khi truy cập hệ thống, để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, sinh viên nên thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu.

- Sinh viên thực hiện cài đặt và sử dụng App EMS theo hướng dẫn tại đây.

- GVCN: Sinh viên liên hệ GVCN để nắm được toàn bộ thông tin trong quá trình học tập.

II. Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023-2024 hệ Đại học chính quy K74

  1. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
  2. Thời gian: từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/9/2023
  3. Yêu cầu:
  • Sinh viên khóa 74 đăng nhập website qldt.utt.edu.vn để nhận lớp chính thức.

Tài khoản: Mã sinh viên

Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh

(Ví dụ: Tài khoản: 73DCLG1234

            Mật khẩu: 01/02/2005)

  • Sinh viên truy cập trang web utt.edu.vn/daotao và Cổng thông tin sinh viên/App EMS để theo dõi lịch học Tuần sinh hoạt công dân và thời khóa biểu năm học chính thức.
  1. Đối với hình thức học trực tiếp: Sinh viên có mặt tại địa điểm học (ghi trong TKB) ít nhất trước giờ học 15 phút.
  2. Đối với hình thức học trực tuyến:

- Sinh viên đăng nhập hoctructuyen.utt.edu.vn

Tài khoản đăng nhập: Mã sinh viên

Mật khẩu: Utt@2023

- Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu và điểm danh theo yêu cầu của giảng viên, đăng nhập trước từ 2-5 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu.

- Trong mỗi buổi học, phải ngồi nghiêm túc và tuân thủ nội quy lớp học.

        6. Nội dung:

Tuần/

Chuyên đề

Nội dung học tập

Số tiết

Tuần 1

(11/9/2023-17/9/2023)

 

 

Chuyên đề 1

1. Phổ biến các nội dung sinh hoạt tuần công dân;

2. Giới thiệu về Trường và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

03 tiết

Chuyên đề 2

1. Quy chế, quy định về công tác sinh viên; các chế độ chính sách; học bổng; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thân thể.

2. Phổ biến nội quy học đường; văn hóa ứng xử của người học.

03 tiết

Chuyên đề 3

1. Hướng dẫn làm thẻ sinh viên; quy định về học phí của Nhà trường.

2. Phổ biến quy chế hoạt động của Văn phòng một cửa tiếp công dân và người học.

03 tiết

Chuyên đề 4

1. Quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, kế hoạch học tập năm 2023 - 2024.

2. Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn); hướng dẫn sử dụng tài khoản cổng thông tin sinh viên (App EMS).

03 tiết

Chuyên đề 5

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp của sinh viên được quy định tại: Bộ luật hình sự năm 2015; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan…

03 tiết

Chuyên đề 6

Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

03 tiết

Tuần 2

(18/9/2023-24/9/2023)

 

 

Chuyên đề 7

Hướng dẫn sinh viên phương pháp học đại học hiệu quả; kỹ năng hội nhập trong môi trường mới; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học.

03 tiết

Chuyên đề 8

1. Tổ chức sinh hoạt lớp để triển khai các nội dung, phổ biến kế hoạch năm học mới

2. Phổ biến quy định về GVCN, Ban cán sự lớp sinh viên; triển khai bầu Ban cán sự lớp.

03 tiết

Chuyên đề 9

Kế hoạch đào tạo; hướng dẫn chuyên ngành học; chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

03 tiết

Chuyên đề 10

1. Công tác Đoàn, Hội; công tác xã hội trường học;

2. Công tác tư vấn học đường cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ; các hoạt động; các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng…

03 tiết

Chuyên đề 11

Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL.

03 tiết

Chuyên đề 12

1. Phổ biến kỹ năng sử dụng và khai thác tài nguyên thư viện.

2. Phổ biến về nội dung chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên

3. Phổ biến về nội dung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên.

02 tiết

Chuyên đề 13

Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

Quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

03 tiết

Chuyên đề 14

Tư vấn các chương trình Du học; liên kết đào tạo cấp bằng Quốc tế; các chương trình thực tập và làm việc tại nước ngoài.

 

7. Thi kết thúc

- Thời gian dự kiến: Ngày 23/9/2023 - 24/9/2023

- Hình thức thi: 100 câu trắc nghiệm trên Hệ thống: hoctructuyen.utt.edu.vn

Ghi chú: Nhà trường yêu cầu tất cả các bạn sinh viên khóa 74 tham dự đầy đủ đợt thi đánh giá kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên năm học 2023 – 2024. Nếu sinh viên nào không tham dự sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phải học bù, thi trả nợ theo kế hoạch của Nhà trường.

III. Học chính khóa học kỳ 1 năm học 2023-2024

1.Thời gian: Từ 24/9/2023

2. Thời khóa biểu: Xem tại Cổng thông tin/ứng dụng

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sinh viên kịp thời phản ánh về Phòng Đào tạo, GVCN để có giải pháp hỗ trợ.

Ngoài ra, sinh viên có thể theo dõi thêm tại các kênh: Fanpage: www.facebook.com/utt.vn hoặc Website: https://utt.edu.vn/ để được cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất.