Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy K73


Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy K73

1. Tra cứu thông tin trúng tuyển

- Thời gian: từ 16/9/2022

- Phương thức: tra cứu tại link http://diemthi.utt.edu.vn/

- Thông tin cần ghi nhớ là MÃ SINH VIÊN, mã này dùng để thanh toán các khoản nhập học và truy cập hệ thống đào tạo (hướng dẫn trong thời gian sinh hoạt công dân).

- Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

- Thí sinh không có trong danh sách tra cứu thì trúng tuyển ở các nguyện vọng khác hoặc không đủ điều kiện trúng tuyển. Nếu có thông tin sai sót trong kết quả tra cứu, thí sinh phản hồi qua link https://forms.gle/MHrBHZk5dvd4wcd38

2. Xác nhận nhập học

- Thời gian: từ 18/9/2022 đến 17h30’ ngày 30/9/2022.

- Phương thức: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học online trên hệ thống quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/)

- Hướng dẫn: (file đính kèm)

3. Thanh toán các khoản nhập học

Thời gian: từ 19/9/2022 đến 02/10/2022

Phương thức: Thanh toán online qua ví điện tử Viettel Money

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào app Viettel Money, chọn mục “Xem tất cả”

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm “công nghệ GTVT”, chọn kết quả tìm kiếm “ĐH Công Nghệ GTVT”

Bước 3: Nhập mã sinh viên (tra cứu ở mục 2), click “KIỂM TRA”,

màn hình xuất hiện thông tin sinh viên và số tiền cần thanh toán, click “THANH TOÁN” và thực hiện các bước tiếp theo cho đến lúc nhận được thông báo thành công.

4. Giấy báo nhập học

Nhà trường gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu chính về địa chỉ của thí sinh (chú ý thời gian, địa điểm và các loại giấy tờ cần chuẩn bị ghi trong giấy báo).

5. Nhập học tại trường

Thí sinh mang theo giấy báo nhập học đến địa chỉ theo thời gian ghi trong giấy báo nhập học để nhập học. Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa từ 03/10/2022 đến 23/10/2022, học chính thức từ 24/10/2022. Thời gian làm thủ tục nhập học cho các chuyên ngành như sau:

Ngành

Thời gian

Địa điểm

Quản trị Marketing

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Logistics và vận tài đa phương thức

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Kinh tế xây dựng

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tài chính doanh nghiệp

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Thương mại điện tử

8h00 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CNKT Điện tử - viễn thông (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên)

8h00 ngày 01/10/2022

P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc)

8h00 ngày 01/10/2022

Số 278 Đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên)

8h00 ngày 01/10/2022

P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Quản lý xây dựng

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Logistics và hạ tầng giao thông

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ chế tạo máy

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ và quản lý môi trường

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CNKT Đầu máy -  toa xe và tàu điện Metro

13h30 ngày 01/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hệ thống thông tin

8h00 ngày 02/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ thông tin

8h00 ngày 02/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

8h00 ngày 02/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

8h00 ngày 02/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

8h00 ngày 02/10/2022

Số 54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Sinh viên có nguyện vọng ở nội trú trong Ký túc xá thì liên hệ Ban quản lý theo số điện thoại 0914.325.892 để đăng ký.

6. Thông tin hỗ trợ

- Số điện thoại 02435526713 (trong giờ hành chính);

- Fanpage https://www.facebook.com/utt.vn

- Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Số 54 Phố Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

File đính kèm