Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ kết hợp, đánh giá tư duy năm 2023


Thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ kết hợp, đánh giá tư duy năm 2023

06/07/2023

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển học bạ kết hợp, xét điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023:

1. Phương thức xét học bạ kết hợp

TT Mã xét tuyển Chuyên ngành Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

1

GTADCTD2

Thương mại điện tử

29.0

2

GTADCLG2

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

29.0

3

GTADCTT2

Công nghệ thông tin

28.5

4

GTADCQM2

Quản trị Marketing

28.0

5

GTADCQT2

Quản trị doanh nghiệp

27.0

6

GTADCHT2

Hệ thống thông tin

27.0

7

GTADCOT2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

27.0

8

GTADCTN2

Tài chính doanh nghiệp

26.5

9

GTADCHL2

Hải quan và Logistics

26.0

10

GTADCKT2

Kế toán doanh nghiệp

26.0

11

GTADCCN2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

26.0

12

GTADCCO2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô

26.0

13

GTADCDT2

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

26.0

14

GTADCVL2

Logistics và vận tải đa phương thức

25.0

15

GTADCTG2

Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh

24.0

16

GTADCLH2

Logistics và hạ tầng giao thông

24.0

17

GTADCKX2

Kinh tế xây dựng

23.0

18

GTADCCK2

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

22.0

19

GTADCOG2

Công nghệ ô tô và giao thông thông minh

22.0

20

GTADCQX2

Quản lý xây dựng

22.0

21

GTADCKT1

Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc)

20.0

22

GTADCTT1

Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc)

20.0

23

GTADCKN2

Kiến trúc nội thất

20.0

24

GTADCDD2

CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp

20.0

25

GTADCXQ2

Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị

20.0

26

GTADCCD2

Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ

20.0

27

GTADCTQ2

Thanh tra và quản lý công trình giao thông

20.0

28

GTADCCH2

Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

20.0

29

GTADCCD1

CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc)

20.0

30

GTADCOT1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc)

20.0

31

GTADCMN2

Công nghệ và quản lý môi trường

20.0

2. Phương thức xét điểm đánh giá tư duy

       Điểm đủ điều kiện trúng tuyển cho tất cả các ngành: 16.0 điểm

Cách tính điểm: Tính theo thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 đã được Nhà trường công bố. Chi tiết xem tại đây.

3. Tra cứu kết quả xét tuyển:

       Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: xettuyen.utt.edu.vn (mục tra cứu). Nguyện vọng nào trúng tuyển thì sẽ có chữ (Trúng tuyển) ở bên cạnh nguyện vọng, nếu không trúng tuyển nguyện vọng nào thì các nguyện vọng không có chữ (Trúng tuyển). Thí sinh có thể tham khảo cách tính điểm chi tiết tại link https://utt.page.link/tuyensinh2023

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển về điểm, Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh. Những thí sinh kê khai sai thông tin (làm thay đổi điểm xét tuyển: khu vực ưu tiên, đối tượng, ưu tiên…) trên hệ thống đăng ký xét tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và tuân thủ quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

4. Phúc khảo:

Thí sinh phải tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin liên quan, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu đăng ký xét tuyển, nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh điền thông tin phúc khảo tại link sau: https://s.net.vn/ToMo trước 17h ngày 07/7/2023.

5. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

       Để đảm bảo đầy đủ quyền trúng tuyển của thí sinh, từ ngày 10/7/2023 đến 30/7/2023, thí sinh đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trên vào hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiên trúng tuyển ở Trường vào hệ thống của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

       Lưu ý: - Để chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh đặt nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên là nguyện vọng 1.

          Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

6. Thông tin về cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2023)

       Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2023 nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

       - Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân tại Phụ lục V theo Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đảo tạo, ngày 28/4/2023 (đính kèm theo thông báo này) và kê khai thông tin trên phiếu;

       - Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú để nhận thông tin tài khoản nhằm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học:

       Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2023, Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2023. Thí sinh xem kết quả trúng tuyển chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trưởng theo địa chỉ: xettuyen.utt.edu.vn

        Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Nhà trường trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023 (sẽ có thông báo hướng dẫn chỉ tiết về việc xác nhận nhập học sau).