Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3