Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và NLĐ Trường ĐH Công nghệ GTVT