DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ( ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2023)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ( ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2023)

31/01/2024

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Lịch lấy bằng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần ( riêng tuần từ 29/01-02/02 nhà trường sẽ trả bằng vào thứ Năm và thứ Sáu ngày 01-02/02), khi đi lấy bằng sinh viên chú ý mang theo căn cước công dân.

File đính kèm