Ký biên bản hợp tác giữa UTT và Tập đoàn Zydex Industries Ấn Độ


Ký biên bản hợp tác giữa UTT và Tập đoàn Zydex Industries Ấn Độ

15/10/2014

Ngày 14/10/2014, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức lễ ký kết Biên bản hợp tác với Công ty Zydex Industries - Ấn Độ về nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nano trong xây dựng đường bộ tại Việt Nam.

Ký kết hợp tác với Zydex Ấn Độ

Tham dự ký kết, về phía Công ty Zydex Industries có ông Vivek Anil Kane – Phó chủ tịch tập đoàn, ông Rajesh Madhavji Pitroda – Trưởng bộ phận kỹ thuật. Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Vũ Ngọc Khiêm- Phó Hiệu trưởng, TS. Ngô Quốc Trinh – Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các cán bộ tham gia nhóm nghiên cứu. 
Với việc ký kết biên bản hợp tác hai bên sẽ phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm ứng dụng công nghệ Nano trong xây dựng đường bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.