Khoa Khoa học cơ bản


Khoa Khoa học cơ bản

01/07/2013

Địa chỉ: Phòng 406, 504 - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại : 043.552.2047 - Email :  khoakhcb@utt.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1456/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011
*Tổ chức nhân sự
- Phó trưởng khoa, phụ trách khoa : Ths Trần Thái Minh
* Đơn vị trực thuộc
- Bộ môn Toán
- Bộ môn Lý - Hóa
- Bộ môn Ngoại ngữ
Tổng số CB-GV-CNV : 45. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 38; ĐH: 06)
* Chức năng:
Quản lý, tổ chức đào tạo các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục khoa học cơ bản cho tất cả các ngành trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và Xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.
* Các thành tích đã đạt được từ năm 2008 đến nay:
- Bộ môn Lý - Hóa : Tổ tiên tiến xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải năm học 2006- 2007
- Bộ môn Toán : Tổ tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải năm học 2007- 2008
- Đã tham gia 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Nhiều cá nhân trong khoa được nhận danh hiệu chiến sỹ thi thua, bằng khen của Bộ trưởng, … trong những năm qua.