Khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021


Khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

05/05/2021

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, ngày 20/3 Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới K28A năm 2021 dành cho các đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Khối. Lớp học được tổ chức trong 2 ngày tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có đồng chí Nguyễn Tiến Hòa, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối; về phía trường Đại học Công nghệ GTVT có đồng chí Vũ Ngọc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí báo cáo viên và 248 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và các Trường Đại học khác.

Đồng chí Vũ Ngọc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Tham gia khóa học học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng, Nhà nước, pháp luật; khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác…Từ đó giúp các quần chúng ưu tú xác định được rõ phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung học tập có 5 chuyên đề bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn các tài liệu tham khảo và các thủ tục kết nạp người vào Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lương Công Lý - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Khoa Chính trị-Quốc phòng an ninh- Giáo dục thể chất Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Đại biểu và học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai giảng lớp học

Trong những năm qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thông qua nhiều chương trình đào tạo. Mỗi năm có hơn 100 sinh viên ưu tú được lựa chọn kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn đang ngồi trên ghế Nhà trường.