Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 11/2022)


Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 11/2022)

25/10/2022

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 11/2022), cụ thể như sau:

     - Đối tượng dự thi: sinh viên tại CSĐT Vĩnh Phúc​;

     - Ngày thi (dự kiến): nửa đầu tháng 11/2022 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau);

     - Hình thức, địa điểm thi: Nhà trường sẽ thông báo sau;

     - Phí thi: 400.000đ / lần thi;

     - Sinh viên có nguyện vọng tham gia kì thi này có thể đăng kí bằng cách chuyển phí thi vào tài khoản của Nhà trường trước 17h00 ngày 27/10/2022 (SV xem số TK của Trường trong file đính kèm); nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: TA1122_Mã SV_Họ và tên SV_Lớp (Ví dụ: TA1122_69DCCD11111_Nguyen Van A_69DCCD11);

     - Danh sách SV, ca thi, phòng thi cụ thể, sẽ được thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao trước 17h00 ngày 01/11/2022.

     - Sinh viên đăng ký trên form GG theo Link sau : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XHtE_1bIbTGznZ4ehrCNgnH0FifeYP7oJ4WxIMrS6xhSKw/viewform

* Lưu ý:

     + SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV;Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

     + Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.

File đính kèm