Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 06/2023)


Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 06/2023)

06/06/2023

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Vĩnh Phúc (Đợt tháng 06/2023), cụ thể như sau:

     - Đối tượng dự thi: sinh viên tại CSĐT Vĩnh Phúc;

    - Ngày thi (dự kiến): 24; 25 / 06 / 2023 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau);

     - Hình thức, địa điểm thi: Nhà trường sẽ thông báo sau;

     - Phí thi: 400.000đ / lần thi;

     - Sinh viên có nguyện vọng tham gia kì thi này có thể đăng kí bằng cách chuyển phí thi vào tài khoản của Nhà trường trước 17h00 ngày 11/06/2023; nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: TA0423_Mã SV_Họ và tên SV_Lớp (Ví dụ: TA0423_70DCCD99999_Nguyen Van A_70DCCD20);

    - Danh sách SV, ca thi, phòng thi cụ thể, sẽ được thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao trước 17h00 ngày 20/6/2023.

     - Sinh viên đăng ký trên form GG theo Link sau: 

ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH NỘI BỘ TRỰC TUYẾN (Đợt Tháng 06/2023) (google.com)

* Lưu ý:

    + SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV; Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

   + Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.

   + Số TK nhà trường ở link ảnh bên dưới/

File đính kèm