Điểm thi TANB - Đợt tháng 01/2024


Điểm thi TANB - Đợt tháng 01/2024

21/02/2024

SV truy cập vào link bên dưới và nhập mã SV để xem điểm

https://utt.page.link/diemthiTANB

Sinh viên có thắc mắc về kết quả thi có thể liên hệ phòng Đào tạo (phòng 206 nhà H3) từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 26/01/2024 (trong giờ hành chính). Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận việc phản ánh của SV về điểm thi đợt tháng 01/2024.