Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp ( Đợt xét TN tháng 07 - 2023 )


Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp ( Đợt xét TN tháng 07 - 2023 )

31/08/2023

 Sinh viên lưu ý: 
 - Hồ sơ và bằng TN trả vào thứ Ba và hứ Năm hàng tuần tại Phòng đào tạo 101 - B1
 - Khi lấy bằng sinh viên bắt buộc phải mang CCCD hoặc giấy ủy quyền ( nếu lấy hộ )

 Danh sách chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm