DANH SÁCH CÁC LỚP ĐƯỢC MỞ TRONG KỲ PHỤ THÁNG 09/2023


DANH SÁCH CÁC LỚP ĐƯỢC MỞ TRONG KỲ PHỤ THÁNG 09/2023

12/09/2023

 Sinh viên xem chi tiết file đính kèm bên dưới để xem các học phần. Sinh viên xem mục " nộp học phí " để xem nộp học phí học lại về Phòng đào tạo hay khoa chủ quản.

Các học phần nộp học phí tại Phòng Đào tạo sẽ nộp trực tiếp tại Phòng 101 - B1, hạn nộp học phí bắt đầu từ 13/09 -  hết 17h00 19/09.
Chú ý : 

 - Các học phần bị hủy sinh viên sẽ phải đăng ký học ghép trong kỳ chính.

- SV giới hạn chỉ đăng ký 4 môn trong một kỳ phụ.