Lịch công tác tuần 50 năm 2021 (từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)


Lịch công tác tuần 50 năm 2021 (từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 50 THEO NĂM 2021
TUẦN 18 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
06/12

Sáng

 Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022

 

Chiều
14h30

Nội dung: Công tác rà soát giáo trình giảng dạy.
Thành phần: PHT Lâm; ô.Thanh (P.ĐT); ô.An (P.SĐH); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Thắng (TT CNTT-TV); ô.Thế Anh (KT&ĐBCLĐT); ô.Lý (Khoa CT-QPAN-GDTC); ô.Tuấn (KHUD); ô.Lý (CSKT); ô.Quang Anh (Khoa CK); b.Lê (Khoa KTVT); b.Hương (Khoa CT); ô.Hưng (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
07/12

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
08/12

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
09/12

Sáng
7h30
(mới)

Nội dung: Hội nghị trực tuyến kết nối Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, PHT Hùng, PHT Lâm, Trưởng phòng TCCB.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Bộ GTVT

Chiều

 

 

Thứ Sáu
10/12

Sáng
8h30
( Họp cả ngày)

Nội dung: Họp cán bộ chủ chốt đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
11/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/12

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng trường.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Chủ tịch Hội đồng trường

Chiều