Lịch công tác tuần 36 năm 2022 (từ 05/9/2022 đến 11/9/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 36 THEO NĂM 2022
TUẦN 04 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
05/9

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 9/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
 - Các đơn vị chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
06/9

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác đào tạo Khoa CNTT.
Thành phần: PHT Lâm; ô.Thanh, ô.Dũng (P.ĐT); ô.An (P.SĐH); ô.Toàn (TTKN-QHDN); ô.Thế Anh, bà Loan (P.KTĐBCL); ô.Đoan (K.ĐTTC); ô.Tân (P.TT-PC); Lãnh đạo khoa và trưởng, phó các bộ môn của Khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Thứ Tư
07/9
Sáng     

Chiều

 

 

Thứ Năm
08/9

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Khoa Công trình.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh (P.ĐT); ô.An (P.SĐH); ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); ô.Thế Anh, bà Loan (P.KTĐBCL); ô Đoan (K.ĐTTC); ô.Tân (P.TT-PC); ô.Hưng (Viện CNGT); Lãnh đạo khoa và trưởng, phó các bộ môn của Khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng
Chiều    

Thứ Sáu
09/9

Sáng

8h30

Nội dung: Hội nghị khoa học “Phát triển hạ tầng Logistics, kinh nghiệm quốc tế và cơ hội, thách thức tại Việt Nam”

Thành phần:

- Ban giám hiệu; lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT và lãnh đạo các Khoa Công trình, KTVT, CNTT, Viện CNGTVT.

- Lãnh đạo các bộ môn, giảng viên và sinh viên Khoa Công trình, Kinh tế vận tải, CNTT (giảng viên, sinh viên có giờ lên lớp bình thường)

- Các GS, PGS, các nhà khoa học, các sinh viên trong Trường quan tâm tới dự.

Khách mời

Các diễn giả của Trường Đại học Công nghệ Erfurt – CHLB Đức; Trường Đại học GTVT; Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Địa điểm: Hội trường lớn

Lưu ý:  Phòng HCQT đảm bảo quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
10/9

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/9

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook