Lịch công tác tuần 33 năm 2022 (từ 15/8/2022 đến 21/8/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 33 THEO NĂM 2022
TUẦN 01 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
16/8

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm năm học 2021-2022.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Bí thư ĐTN; Lãnh đạo: Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn; Giảng viên và học viên, sinh viên tốt nghiệp.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.

Ghi chú: Trang phục: Nam áo trắng, cavat, quần sẫm mầu; Nữ áo dài.

Hiệu trưởng

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Tài chính kế toán.
Thành phần: Chi bộ Tài chính kế toán.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Bí thư Chi bộ

Chiều

 

 
Thứ Tư
17/8

Sáng 

 

 

Chiều
14h00
(mới)

Nội dung: Họp về công tác đào tạo, khảo thí.
Thành phần: Trưởng Phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLĐT; Trưởng các Khoa: Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT, CT-QPAN-GDTC, KHUD, CSKT.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Năm
18/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Thanh tra GD&ĐBCL.
Thành phần: Chi bộ Thanh tra GD&ĐBCL.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.

Bí thư Chi bộ
Sáng
9h00
Nội dung: Đại hội chi bộ Đoàn thể và Xây dựng cơ bản.
Thành phần: Chi bộ Đoàn thể và Xây dựng cơ bản.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên KTVT.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên KTVT.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ

Thứ Sáu
19/8

Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Thành phần: Chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Mời dự: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ
Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Văn phòng Thái Nguyên.
Thành phần: Chi bộ Văn phòng Thái Nguyên.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Thái Nguyên.
Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Thái Nguyên.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Thái Nguyên.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Thái Nguyên.

Bí thư Chi bộ

Thứ Bảy
20/8

Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Hà Nội.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Hà Nội.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Chi bộ

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Công trình.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Công trình.
Mời dự: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.
Bí thư Chi bộ

Chiều

 

 

 

Share on facebook