Lịch công tác tuần 31 năm 2022 (từ 01/8/2022 đến 07/8/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 31 THEO NĂM 2022
TUẦN 52 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
01/8

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

PHT Nguyễn Văn Lâm
Sáng
8h30
Nội dung: Tổng kết công tác sinh viên và khởi nghiệp.
Thành phần: Đại diện 03 đơn vị (Phòng Đào tạo; Đoàn TNCSHCM; TT KN&QHDN); CLB sinh viên tại 03 CSĐT.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.
Ban GIám hiệu
Sáng
10h00
Nội dung: Họp công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2022.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Phòng họp  T3-H3.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
02/8

Sáng
9h00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm năm 2022.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh, b.Hạnh, ô.Dũng (P.ĐT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Thắng (TTCNTT-TV); ô.Toàn (TT KN&QHDN); Bí thư ĐTN; Trưởng khoa: Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT.
Địa điểm: Phòng họp  T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 8/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
03/8

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị " Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045''.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; PHT Hùng; PHT Lâm.
Địa điểm: Hội trường K1 - Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 7h45.

Đảng ủy Khối các Trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Năm
04/8

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị tự chủ Đại học năm 2022.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; bà Thu (P. TCCB).
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Bộ GD&ĐT

Chiều

 

 

Thứ Sáu
05/8

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Ban Giám hiệu.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 6h30.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
06/8

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/8

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook