Lịch công tác tuần 29 năm 2022 (từ 18/7/2022 đến 24/7/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 29 THEO NĂM 2022
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
18/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
19/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
20/7

Sáng

 

 

Chiều
16h00

Nội dung:  Họp công tác xây dựng quy trình xử lý công việc lĩnh vực Tài chính - Kế toán.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng TC-KT; Trưởng, phó Phòng KT&ĐBCL; Trưởng các phòng: ĐT, ĐTSĐH, KHCN&HTQT, TT-PC, TCCB, HCQT, QLĐT&XDCB, TTCNTT-TV.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
- Phòng KT&ĐBCL phối hợp Phòng TCKT chuẩn bị báo cáo.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
21/7

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; bí thư các chi bộ, ĐBBP; Trưởng, phó phòng, khoa, viện, tạp chí, trung tâm; trưởng các bộ môn thuộc khoa; Cơ sở Thái Nguyên: Lãnh đạo cơ sở, trưởng, phó các phòng, trưởng các tổ môn.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.

Đảng ủy, BGH

Chiều

 

 

Thứ Sáu
22/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
23/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/7

Sáng
9h00

 

Nội dung: Ngày hội Du học Pháp dành cho học sinh-sinh viên 2022 "Những mảnh ghép du học".
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Trinh, ô.Bình (P.KHCN&HTQT); ô.Dũng (P.ĐT); ô.Vũ, ô.Dũng (ĐTN); ô.Khánh (TTĐTTVDH).
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

Share on facebook