Lịch công tác tuần 26 năm 2022 (từ 27/6/2022 đến 03/7/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 26 THEO NĂM 2022
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
27/6

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Thành phần: Các thành viên HĐ theo QĐ của nhà trường (Danh sách đính kèm)
.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.

Chủ tịch hội đồng

Thứ Ba
28/6

Sáng
8h30

Nội dung:  Làm việc với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng KT-ĐBCL; ô.Thanh (P.ĐT); b.Thu (P.TCCB); Tổ quy trình.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.

Hiệu trưởng

Sáng
10h00
Nội dung:  Tiếp và làm việc với Trường Đại học Hàng Hải và Hải Dương (Hàn Quốc).
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Thanh (P.ĐT); b.Lê (Khoa KTVT); ô.Khánh (TTĐTTVDH).
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 
Thứ Tư
29/6

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Năm
30/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Giao ban tháng 7/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
01/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
02/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
03/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook