Lịch công tác tuần 03 năm 2022 (từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)


Lịch công tác tuần 03 năm 2022 (từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 03 THEO NĂM 2022
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
17/01

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo TKB học kỳ I năm học 2021-2022 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
18/01

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
19/01

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
20/01

Sáng
8h15

Nội dung: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 (Chương trình Hội nghị).
Thành phần: Theo Danh sách đại biểu (Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Hội nghị trực tuyến.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
21/01

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Bảy
22/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/01

Sáng

 

 

Chiều