Thư cảm ơn của Hiệu trưởng về Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ IV