Thông báo gia hạn thời gian nộp bài cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 lần 2


Thông báo gia hạn thời gian nộp bài cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 lần 2

Nhằm thích ứng với tình hình dịch tễ Covid cũng như chỉ thị 16 và chỉ thị 17 về giãn cách xã hội, Ban tổ chức cuộc thi thông báo điều chỉnh lần 2, cụ thể:

 1. Gia hạn thời gian nộp bài VÒNG 1: Đến hết ngày 31/8/2021;
 2. Hình thức nộp bài qua kênh Liên chi đoàn Khoa chuyên ngành, cụ thể:
  - Sản phẩm dự thi (ý tưởng/dự án) đứng tên Trưởng nhóm sau khi hoàn thiện sẽ nộp bài trực tiếp cho Thầy/ cô Liên chi đoàn Khoa: từ 26/8 ÷ 30/8/2021;
  - Sau đó Liên chi đoàn Khoa tổng hợp các bài dự thi gửi duy nhất về Ban tổ chức tại email: startup@utt.edu.vn, trong ngày 31/8/2021 (các bài nộp vào email sau 00h01’ ngày 31/8/2021 coi như không hợp lệ);
  - Ban tổ chức phối hợp Chuyên gia rà soát theo Thể lệ cuộc thi chọn 3 sản phẩm/Khoa, thời gian chọn từ ngày 01 ÷ 06/9/2021 để chuyển đến Hội đồng Giám khảo đánh giá kết quả Vòng 1 (Ban tổ chức chuyển kinh phí Vòng 1 đến các Khoa theo định mức: 2.000.000 đồng/sản phẩm sau rà soát). Kết quả Vòng 1: Sơ khảo được Ban tổ chức công bố tại trang tin http://startup.utt.edu.vn, trước 23h59’ ngày 08/9/2021.
 3. VÒNG 2: Chung kết cấp Trường điều chỉnh trong khung thời gian từ ngày 09 ÷ 23/9/2021: Ban tổ chức căn cứ tình hình thực tế ngay sau khi kết thúc Vòng 1 sẽ công bố lịch Vòng 2 . Mọi thông tin và hỗ trợ về cuộc thi liên hệ Ban tổ chức:
  - ĐT: (024) 3.5528976/ 3.5526714 - 0982563446 gặp ThS. Đoàn Thu Thuỷ.
  - Email tiếp nhận bài dự thi (sản phẩm): startup@utt.edu.vn.
  - Trang tin công bố kết quả cuộc thi: http://startup.utt.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm