Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 69 cơ sở Hà Nội

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 69 – CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 5 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 9/9/2018)

1. Hệ đại học:
- CNKT Giao thông;
- CNKT CTXD Dân dụng và công nghiệp;
- CNKT môi trường;
- Thương mại điện tử;
2. Hệ cao đẳng: tất cả các ngành

Địa điểm học: Hội trường lớn

Lịch tuần sinh hoạt công dân khóa 69

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.
Phụ trách lớp: Đào Nhật Tân (SĐT: 0985080855)


LỚP SỐ 6 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 9/9/2018)

Hệ Đại học gồm các ngành: 
- CNKT Cơ khí;
- CNKT Cơ điện tử;
Địa điểm học: Hội trường lớn


LỚP SỐ 7 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 9/9/2018)

Gồm các ngành:
- Kinh tế xây dựng;
- Tài chính ngân hàng;
- Khai thác vận tải;
- Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Địa điểm học: Hội trường lớn

File đính kèm
Share on facebook