Lịch công tác tuần 39 năm 2022 (từ 26/9/2022 đến 02/10/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 39 THEO NĂM 2022
TUẦN 07THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
26/9

Sáng
9h00

Nội dung: Họp chuẩn bị CSVC phục vụ công tác Đào tạo.
Thành phần: ô.Thanh (P.ĐT); b.Ánh (P.TCKT); ô.Quang Anh (Khoa CK); ô.Tiến (TT CNCK); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Sơn, ô.Thanh, ô.Chót, ô.Vũ (CSĐT VP).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Thứ Ba
27/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
28/9

Sáng 
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Sáng 
9h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Năm
29/9

Sáng

 

 
Chiều    

Thứ Sáu
30/9

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII.
Thành phần: Toàn thể CB, CNV và giảng viên không có giờ lên lớp.
- Đầu cầu Hà Nội tại phòng họp T3H3: Bí thư các chi bộ và trưởng các đơn vị;
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Lãnh đạo CSVP và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở;
- Đầu cầu Thái Nguyên: Lãnh đạo CSTN và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.
Ghi chú: Các đ/c còn lại sẽ học online theo đường link gửi kèm.

Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ
Hà Nội 
Sáng
9h00
Nội dung: Ký MOU với Trường Đại học khoa học ứng dụng Hamburg (HAW) - Đức.
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Hưng, ô.Khánh (Khoa CNTT).
- Giám đốc và Thư ký Dự án HAMoNee.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1
.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
01/10

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/10

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook